tarife de curatenie

TARIFE

TARIFE STANDARD PENTRU SERVICII CURATENIE INTERIOARE PERSOANE JURIDICE

Curatenie generala 2,5 lei mp
Curatenie intretinere 1,5 lei mp
Curatenie dupa zugravit (amenajari ,)3 lei mp
Curatat mochete 2,5 lei mp
Curatat gemuri 2 lei mp

TARIFE SERVICII DE CURATENIE PE BAZA DE CONTRACT MINIM 1 AN

(Preturi sunt valabile pentru suprafete de minim 1500mp)